Trong quá trình học ở nhà, có rất nhiều 'phiền nhiễu' gây cản trở quá trình học. Sự cám dỗ để xem video, truy cập mạng xã hội và đọc nội dung tin tức.

Vì vậy, điều quan trọng là sinh viên phải cố gắng tập trung và kiên định trong thời gian học tập đã định. Tránh tất cả các loại phiền nhiễu.

  Tất cả học sinh đều muốn thành công trong cuộc sống. Thành công đạt được sẽ giúp sinh viên dễ dàng tiếp tục học lên một cơ sở giáo dục cao hơn. Tuy nhiên, để trở thành một học sinh xuất sắc, học sinh cần chăm chỉ, siêng năng học tập để đạt thành ... Đọc tiếp