Có một thành ngữ phổ biến nói rằng, "phụ nữ luôn 'có thể' nhưng không phải lúc nào cũng 'muốn", trong khi đàn ông luôn' muốn 'nhưng không phải lúc nào cũng' có thể '". Câu nói đề cập đến sự khác biệt về ham muốn tình dục xảy ra giữa nam và nữ.