Pau d'arco là một chất bổ sung chế độ ăn uống được làm từ vỏ bên trong của một số loài cây Tabebuia mọc ở Trung và Nam Mỹ. Tên của nó đề cập đến cả phần bổ sung và cây mà nó bắt nguồn. Pau d'arco  chính xác là một loại cây mọc trong rừng nhiệt đới ... Đọc tiếp