Xuất tinh sớm có hết khi bạn lớn lên?

Xuất tinh sớm thường biến mất mà không cần điều trị. Nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, và nó làm cho bạn hoặc đối tác của bạn không vui, bạn có thể muốn nói chuyện với bác sĩ gia đình của bạn. Có một số phương pháp có thể để trì hoãn cực khoái.