Làm thế nào để bạn biết nếu bạn bị xuất tinh sớm?
08/04/2020
Lợi ích sức khỏe của nhụy hoa nghệ tây là gì?
08/04/2020

Xuất tinh sớm thường biến mất mà không cần điều trị. Nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, và nó làm cho bạn hoặc đối tác của bạn không vui, bạn có thể muốn nói chuyện với bác sĩ gia đình của bạn. Có một số phương pháp có thể để trì hoãn cực khoái.