Tuổi thọ của nghệ tây là bao nhiêu?

Saffron mặt đất kéo dài 3 đến 6 tháng sau khi mua. Toàn bộ sợi nghệ tây tồn tại lâu hơn nhiều so với nghệ tây đất nếu được lưu trữ đúng cách. Chúng có thời hạn sử dụng lên tới 3 năm.