Thông thường, cây nghệ tây nên được trồng vào mùa thu và trong nhà là khí hậu hoàn hảo cho chúng vì chúng không chịu được đất ẩm. Đặt 1-2 inch sỏi mịn hoặc cát thô ở dưới cùng của một người trồng 6 inch. Đổ đầy phần còn lại của thùng chứa với đất bầu phong phú, thoát nước tốt.