Tôi có thể sử dụng gì thay cho nhụy hoa nghệ tây?

Nghệ
Củ nghệ là một thành viên của gia đình gừng là chất thay thế nghệ tây được khuyên dùng rộng rãi nhất. Nó là tương tự đủ mà các thương gia gia vị vô đạo đức đã sử dụng nó để pha trộn nghệ tây thực sự. Nó cung cấp một màu vàng tương tự như nghệ tây (khi nấu chín).