Vì lý do này, các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), chẳng hạn như escitalopram (Lexapro), sertraline (Zoloft), paroxetine (Paxil) hoặc fluoxetine (Prozac, Sarafem), được sử dụng để giúp trì hoãn xuất tinh. Trong số những người được chấp thuận sử dụng ở Hoa Kỳ, paroxetine dường như là hiệu quả nhất.