Tại sao nhụy hoa nghệ tây lại đắt như vậy?

Nó rất đắt vì nó là một loại cây trồng cực kỳ tốn nhiều công sức. Các chồi phát triển để hoàn thành hoa vào mùa thu. Mỗi bông hoa có ba điều giống như chủ đề ở trung tâm. … hơn 80.000 bông hoa crocus phải được trồng, chăm sóc, thu hoạch bằng tay và chế biến để tạo ra một pound nghệ tây.