Tại sao nghệ tây đắt tiền?

Saffron là dây tóc, hay nhụy của hoa crocus sativus.

Crocus sativus không mọc từ hạt và nó không mọc hoang. Nó được di chuyển từ các củ được trồng trong các trang trại chuyên dụng được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác và hoa chỉ ra hoa mỗi năm một lần.

Khi cây crocus sativus ra hoa, nghệ cần được chọn ngay lập tức trong khoảng thời gian từ bình minh đến 10 giờ sáng để tối ưu hóa chất lượng.

Saffron được hái bằng tay, không có phương pháp thu hoạch nghệ tây cơ học. Đây là một quá trình thâm dụng lao động cao và đây là một yếu tố lớn trong chi phí. Khoảng 200.000 bông hoa được thu hoạch bằng tay để tạo ra chỉ một kg nghệ tây.

Giá của nghệ tây rất thay đổi vì nó được thúc đẩy bởi nhu cầu và nguồn cung hạn chế. Gần với nouruz (Tết Ba Tư), nghệ tây trở nên đắt hơn nhiều.