Tại sao Modafinil lại đắt như vậy?

Có hai phiên bản modafinil: loại nhãn hiệu và loại chung. Tên thương hiệu, trong trường hợp này, Provigil, tính phí rất nhiều cho sản phẩm của mình do bằng sáng chế mà nó tạo ra.

Một khía cạnh khác làm cho nó đắt hơn, đặc biệt là ở các hiệu thuốc, là hầu hết các công ty bảo hiểm không cung cấp các giao dịch đáng kể khi thực hiện các đơn thuốc modafinil. Như vậy, các cá nhân sẽ phải bỏ ra một đồng xu khá lớn khi đặt hàng Provigil từ nhà thuốc địa phương.

Nhưng thuốc thông minh không nên đắt tiền. Sự sẵn có của thuốc generic (có cùng công thức và hoạt chất) là cực kỳ rẻ, đặc biệt là từ các nhà cung cấp trực tuyến.