Tác dụng của Modafinil kéo dài bao lâu?

Thời gian tác dụng của Modafinil kéo dài khoảng 16 đến 22 giờ. Điều này thay đổi từ cá nhân sang cá nhân tùy thuộc vào các số liệu khác nhau bao gồm cả những gì bạn ăn.

Chất này đạt đến nồng độ cao nhất 45 phút đến 2 giờ sau khi uống. Các hiệu ứng mạnh nhất được cảm nhận xung quanh khoảng 4 đến 6 giờ.

Xác định thời gian của các hiệu ứng dựa trên thời gian bán hủy modafinil, khoảng 12 đến 15 giờ.

Một quá trình thủy phân amide và các isoenzyme CYP450 được sử dụng để chuyển hóa modafinil. Uống bổ sung có tác dụng ức chế các enzyme này có thể làm chậm quá trình chuyển hóa thuốc. Điều này làm tăng thời lượng của các hiệu ứng vượt quá mốc 22 giờ. Ấn tượng.

Đừng để thời gian hiệu lực của modafinil cản trở sự tỉnh táo và năng suất của bạn. Nếu bạn có các nhiệm vụ nhận thức phức tạp chưa hoàn thành trước mắt, chúng tôi khuyên bạn nên dùng các sản phẩm ức chế CYP450 để có tác dụng kéo dài. Tìm hiểu thêm về điều này từ bài viết liên quan: Thời gian Modafinil: Thời gian kéo dài bao lâu?