Saffron là gì và nó được sử dụng như thế nào?

Các nhụy khô (các phần giống như sợi của hoa) được sử dụng để làm gia vị nghệ tây. Nó có thể mất 75.000 hoa nghệ tây để tạo ra một pound gia vị nghệ tây. Saffron phần lớn được trồng và thu hoạch bằng tay. … Trong thực phẩm, nghệ tây được sử dụng như một loại gia vị, màu thực phẩm màu vàng và như một chất tạo hương vị.