Saffron có thời hạn sử dụng không?

Tuy nhiên, tin xấu đầu tiên: Giống như bất kỳ loại gia vị nào, nghệ tây cuối cùng sẽ mất hương vị và hiệu lực, và có thể quá cũ để sử dụng trong nấu ăn. Ngày hết hạn của Saffron thường đến sau một đến bốn năm, tùy thuộc vào việc đó là toàn bộ hay mặt đất.