Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Saffron

"Saffron là thuốc ngủ!" cô ấy nói. "Nếu bạn đặt nghệ tây lên lưỡi, nó sẽ ngủ thiếp đi. ... Và thật thú vị, một nghiên cứu năm 2009 tại Đại học Mashhad ở Iran đã tiết lộ một chiết xuất nghệ tây có chất lượng soporific, trên chuột ít nhất." "Morgan thừa nhận.