Saffron có an toàn không?

Mặc dù nghệ tây được coi là an toàn cho hầu hết mọi người khi tiêu thụ một lượng nhỏ thường được sử dụng trong nấu ăn, sử dụng chất bổ sung nghệ tây hoặc nghệ tây có thể gây ra tác dụng phụ nhẹ. Với liều nhỏ hơn từ 30 đến 50 mg, mà hầu hết các nghiên cứu đã sử dụng, tác dụng phụ chủ yếu bao gồm buồn nôn, nôn, chóng mặt và khô miệng.