Nó có phải là (thuốc thông minh) Nootropic không?

Modafinil được phân loại là cả nootropic và eugeroic. Một eugeroic là bất kỳ chất nào gây ra tác dụng thúc đẩy sự tỉnh táo bằng cách ức chế cơn buồn ngủ. Lấy caffeine làm ví dụ về điều này vì đây là một trong những loại chất eugeroic nổi tiếng.
Các chất gây nghiện như modafinil làm tăng các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác tỉnh táo.
sự tỉnh táo
Nootropics tăng chức năng nhận thức và modafinil thuộc loại này. Tại sao? Bởi vì nó được sử dụng để tăng cường trí nhớ và sự tập trung. Hầu hết các nootropics tăng mức độ nhận thức, do đó thúc đẩy hiệu quả công việc.
Những người dưới ảnh hưởng của modafinil trải nghiệm đầu ra nhận thức tăng áp do mức độ dẫn truyền thần kinh tăng lên bao gồm cả dopamine. Ngược lại, bệnh nhân mắc ADHD có nồng độ dopamine thấp hơn khiến họ gặp phải những thách thức trong việc chú ý hoặc đạt được sự tập trung vào các nhiệm vụ.