Nhụy hoa nghệ tây có giá trị hơn vàng?

Tại sao Saffron đáng giá hơn vàng. Saffron là loại gia vị có giá trị nhất hiện có trên thị trường thế giới. … Theo trọng lượng, gia vị có giá trị hơn vàng. Nhà máy đòi hỏi một liên lạc của con người, từ trồng xuống đến hành động tinh vi của thu hoạch.