Viagra có chưa được xuất tinh sớm?
08/04/2020
Điều gì xảy ra nếu một phụ nữ dùng Viagra?
08/04/2020

Thời gian trung bình (trung bình) trước khi đạt cực khoái là khoảng 6 phút, và dao động từ 6 giây hạnh phúc đến 53 phút chạy marathon. Phần lớn đàn ông kéo dài từ 4 đến 11 phút, với bất kỳ ai kéo dài hơn 21 phút được coi là ngoại lệ