Modafinil tương tác với rượu như thế nào?

Modafinil và rượu phản ứng trong cơ thể với tác dụng ngược với hóa học não. Nó có thể gây mất điện hoặc khiến bạn gặp phải tình trạng dung nạp rượu cao. Đây là trạng thái gặp khó khăn khi say rượu mặc dù có nhiều rượu hơn bình thường.

Modafinil tương tác với rượu như thế nào?

Rượu làm tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh GABA và làm giảm các hoạt động của glutamate. Ngược lại, modafinil là chất đối kháng GABA làm giảm việc tạo GABA và làm tăng thế hệ glutamate.

Kết quả cuối cùng của việc trộn hai sản phẩm này là một cuộc chiến giằng co trên hai chất dẫn truyền thần kinh đối nghịch. Rượu làm suy yếu các quá trình não theo một hướng, và modafinil kích thích não xử lý theo hướng ngược lại. Các tác động tiêu cực có thể không thể đoán trước.

Bạn có thể trộn rượu và modafinil? Mặc dù chúng tôi không khuyên bạn nên nó có thể hoạt động tốt trong một số trường hợp.