Modafinil có tác dụng gì cho não bộ?

Trong khi cố gắng để đối phó với các chức năng điều hành đó, modafinil nâng cao nhận thức đã hoàn thành nó một cách dễ dàng. Nhưng chính xác thì nó làm gì cho não?

Modafinil hoạt động bằng cách kích thích não thông qua các quá trình hóa học khác nhau. Đặc biệt, nó chỉ cải thiện một số tính năng nhất định của nhận thức não được gọi là chức năng điều hành. Nó làm tăng lượng dopamine trong não bằng cách giảm tái hấp thu vào dây thần kinh.

Bằng cách ức chế và thay đổi nồng độ của dopamine và các chất dẫn truyền thần kinh hóa học có liên quan, modafinil gián tiếp điều chỉnh hoạt động (hoặc tăng phản ứng) trong các mạng lưới kiểm soát và điều hành trong não. Những hiệu ứng này sau đó được đưa ra giả thuyết để cho phép các cá nhân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhận thức, đặc biệt là những yêu cầu tập trung tốt và giải quyết vấn đề.