Modafinil có phải là thuốc kích thích?

Modafinil có thể có tác dụng giống như chất kích thích, nhưng phương thức hành động của nó mô tả mức độ nghiện tiềm năng thấp hơn nhiều và nguy cơ tác dụng phụ. Mặc dù nó có thể chia sẻ một số cơ chế sinh hóa với các thuốc kích thích gây nghiện, nhưng các khoản nợ nghiện và lệ thuộc của nó tương đối thấp.

Không giống như hầu hết các chất kích thích (được phân loại là chất được kiểm soát theo Bảng II) với mức độ lạm dụng và phụ thuộc tiềm năng cao hơn, modafinil là chất được kiểm soát theo Lịch IV. Nó có các tính năng ấn tượng để phân biệt nó với các chất kích thích khác như amphetamine. Trên thực tế, modafinil là một loại thuốc lý tưởng được áp dụng như một chất chống loạn thần hoặc chống mệt mỏi.

Nó có tác dụng điều trị ít tiêu cực hơn và không can thiệp vào giấc ngủ bình thường hoặc tạo ra sự dung nạp. Nó là loại thuốc lý tưởng giúp cải thiện sự cảnh giác ở những người thiếu ngủ và có tác dụng đáng kể trong việc tăng cường chức năng nhận thức và nâng cao tâm trạng.