Modafinil có phải là chất bị kiểm soát không?

Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng modafinil được quy định. Nó được phân loại là một chất IV.

Mỗi quốc gia có các biện pháp kiểm soát riêng liên quan đến việc sử dụng hoặc nhập khẩu thuốc. Ở Úc, việc nhập thuốc từ một cửa hàng trực tuyến, với điều kiện là không phải là thuốc bị cấm (cần phải có giấy phép), là hợp pháp với đơn thuốc. Nhà nhập khẩu phải hoàn thành đơn hàng tối đa 3 tháng cung cấp cho sử dụng cá nhân.

Trung Quốc đã phân loại thuốc này là một loại thuốc hướng tâm thần loại I và việc sử dụng nó được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ có thể kê đơn cho bệnh nhân sử dụng không quá 3 ngày.

Modafinil có phải là chất được kiểm soát không?

Các quốc gia như Anh, Nam Phi, Canada, Phần Lan và Mexico, trong số các quốc gia khác, đã không gắn nhãn modafinil là chất kiểm soát nhưng yêu cầu một đơn thuốc hợp lệ để sử dụng.

Bạn có thể đặt mua thuốc này ở Ấn Độ mà không gặp vấn đề gì từ nhà thuốc hoặc nhà cung cấp trực tuyến.

Kiểm tra xem quốc gia của bạn có cấm sử dụng loại thuốc này để tránh các vấn đề có thể phát sinh từ hải quan khi nhập khẩu hoặc có nguy cơ bị theo dõi và bỏ tù.