Câu hỏi thường gặp (FAQ) về sinh lý nam và nữ

Dừng lại và bắt đầu: Bạn hoặc đối tác của bạn kích thích dương vật của bạn cho đến khi bạn cảm thấy như bạn sẽ đạt cực khoái. Dừng kích thích trong khoảng 30 giây hoặc cho đến khi cảm giác trôi qua. Bắt đầu kích thích một lần nữa và lặp lại ba hoặc bốn lần nữa trước khi bạn thực sự xuất tinh.