Làm thế nào tôi có thể chắc chắn về chất lượng nghệ tây của bạn?

Chúng tôi biết sản phẩm của chúng tôi là chất lượng cao nhất.

Chúng tôi đã nấu ăn với nghệ tây từ khi chúng tôi còn nhỏ được mẹ dạy trong bếp. Chúng tôi chỉ cung cấp saffron cao cấp nhất từ các thương hiệu hàng đầu của Iran. Saffron được bán bởi Saffrondust là ISO 9000: 2008 và ISO 22000: 2005 được chứng nhận bởi nhà sản xuất.

Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp bảo đảm tiền của chúng tôi trở lại. Chúng tôi tin rằng khách hàng của chúng tôi là trung thực và sứ mệnh của chúng tôi là 100% khách hàng hài lòng.

Nếu bạn không hài lòng với chất lượng của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ cung cấp lại hoặc ghi có đơn đặt hàng theo hướng dẫn của bạn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trả lại sản phẩm và chúng tôi sẽ ghi có bưu chính.

Nếu bạn chỉ cần thay đổi ý định, chúng tôi sẽ chấp nhận trả lại các gói chưa mở trong vòng 7 ngày để nhận được tín dụng đầy đủ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả bưu phí trở lại.