Modafinil có xuất hiện trong bài kiểm tra ma túy không?
09/04/2020
Bạn có thể ngủ khi dùng Modafinil?
09/04/2020

Trong một số trường hợp hiếm hoi, modafinil có thể không hoạt động như mong đợi đối với một số người dùng.

Đối với người dùng mới, khả năng có thể là chất lượng kém của modafinil có khả năng tạo ra hiệu suất hiệu quả. Một khả năng khác có thể là không đủ liều lượng - dùng ít hơn những gì cơ thể bạn cần để kích hoạt các hiệu ứng.

Đối với người dùng lâu dài, những người lần đầu tiên trải nghiệm hiệu suất thuốc chất lượng và sau đó có kết quả kém, dung nạp thuốc có thể là trường hợp.

Biện pháp khắc phục cho điều này có thể là sử dụng các chất khác ức chế quá trình chuyển hóa modafinil. Phương pháp này không được khuyến khích sử dụng lâu dài. Nhưng nó làm giảm tốc độ phân hủy trao đổi chất của thuốc này và tăng tác dụng của modafinil.

Có nhiều lý do để modafinil không hoạt động. Trong thực tế, có một bài viết chi tiết mô tả tất cả các lý do có thể cho việc này và các giải pháp của họ.