Làm thế nào để giảm bớt tác dụng của Modafinil?

Quá trình rút tiền modafinil có thể liên quan đến các triệu chứng rút tiền. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng này phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn dùng thuốc và số lượng uống mỗi ngày.

Những người đã dùng liều thấp hơn có thể dễ dàng giảm dần so với những người dùng liều cao hơn.

Đối với nhiều người, modafinil không có tác dụng điều trị thêm ngoài liều 200 mg mỗi ngày. Liều 400 mg vẫn an toàn. Nên làm việc với bác sĩ hoặc một mình bằng cách giảm dần liều trong vài tuần hoặc vài tháng cho đến khi bạn bỏ thuốc. Đây là cách tiếp cận an toàn nhất.

Đừng bỏ nó, gà tây lạnh lạnh vì các triệu chứng rút tiền có thể là tồi tệ nhất. Các triệu chứng chính liên quan đến quá trình rút tiền có thể là vấn đề tập trung, mệt mỏi, trầm cảm, buồn ngủ, khó thở và năng lượng thấp hơn.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy mệt mỏi ở mức độ cực đoan trong tuần đầu tiên ngừng thuốc. Một số cá nhân (đặc biệt là những người sử dụng liều thấp hơn) don thậm chí còn nhận thấy bất kỳ ảnh hưởng nào khi ngừng dùng thuốc.