Xuất tinh sớm có thể được chữa khỏi vĩnh viễn?
08/04/2020
Xuất tinh sớm có hết khi bạn lớn lên?
08/04/2020

Các triệu chứng chính của xuất tinh sớm bao gồm: Xuất tinh thường xuyên xảy ra với ít kích thích tình dục và ít kiểm soát. Giảm khoái cảm tình dục vì kiểm soát xuất tinh kém. Cảm giác tội lỗi, bối rối hoặc thất vọng.