Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Saffron

Có một vài cách quan trọng để nói nghệ tây thật từ giả: hương vị, mùi, nhìn và giá cả. Saffron (sợi / sợi) không bao giờ có vị ngọt, Nếu nó ngọt bạn chắc chắn đã mua loại giả. Saffron thật sẽ có vị đắng và hơi đắng khi đặt trên lưỡi. Sau đó là mùi thơm.