Hương vị của nhụy hoa nghệ tây là gì?

Saffron có hương vị và mùi thơm rất tinh tế – một số người cho rằng đó là hương hoa, một số người nói nó giống như mật ong, và một số người chỉ nói cay nồng. Các hương vị có thể khó đóng đinh và mô tả. Nếu bạn muốn xác thực trong các món ăn như paella và bouillabaisse, bạn đã có nghệ tây.