Cocaine ảnh hưởng đến sinh lý như thế nào?

Tác dụng sinh lý ngắn hạn của việc sử dụng cocaine bao gồm các mạch máu bị hạn chế; đồng tử giãn; và tăng nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và huyết áp. Một lượng lớn cocaine có thể làm tăng cao người dùng nhưng cũng có thể dẫn đến hành vi kỳ quái, thất thường và bạo lực.