Có thể đông đá nhụy hoa nghệ tây được không?

Đông đá nghệ tây và sử dụng nó lên đến ba năm mà không làm mất hương vị và màu sắc của nó. Bước 1: Saffron đông lạnh không phải là khoa học tên lửa, nhưng một chút bất cẩn có thể làm hỏng hương vị hoặc màu vàng vàng phong phú của gia vị đắt tiền của bạn. … Bước 3: Saffron đông lạnh trong hộp kín hoặc túi cấp đông sẽ giúp nó có tuổi thọ cao.