Có phải nhụy hoa nghệ tây là một chất làm loãng máu?

Khi được sử dụng như một chất bổ sung, nghệ tây có thể gây ra vấn đề cho những người dùng thuốc huyết áp hoặc chất làm loãng máu. Kiểm tra với bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn đang dùng thuốc.