Có phải nhụy hoa nghệ tây được gọi là vàng đỏ?

Saffron, Saffron ‘vàng đỏ’, còn được gọi là Vàng đỏ, là loại gia vị đắt nhất thế giới thu được từ các nhụy hoa Crocus.