Có phải nghệ tây và nghệ giống nhau không?

Làm thế nào để nghệ tây và nghệ khác nhau? Saffron bao gồm hoàn toàn nhị hoa từ hoa crocus có nguồn gốc từ đảo Crete trong khi củ nghệ là một loại thân rễ của Ấn Độ liên quan đến gừng. Saffron chứa một sắc tố màu vàng nhưng quan trọng hơn, nhị hoa có hương vị nhẹ khác với hương vị của nghệ.