Có bỏ saffron vào cà phê được không?

Thêm cà phê, quế và nghệ tây vào nồi cà phê của bạn hoặc Ibrik. Khuấy ba cái lại với nhau để tất cả cùng hòa quyện. Thêm nước và bắt đầu nồi cà phê hoặc đun sôi và nghỉ ngơi 3 lần thông thường cho Ibrik. Khi thực hiện đổ vào cốc của bạn, ngọt như hoặc nếu muốn.