Có bao nhiêu bông hoa trong một gram nghệ tây?

150 hoa
Phải mất 150 hoa để tạo ra một gram nghệ tây sẵn sàng cho thị trường, và hàng chục ngàn để tạo ra một ounce.