150 hoa
Phải mất 150 hoa để tạo ra một gram nghệ tây sẵn sàng cho thị trường, và hàng chục ngàn để tạo ra một ounce.