1 kg nghệ tây có giá bao nhiêu?

Trên thị trường, nghệ tây tốt nhất chất lượng cao có giá khoảng 3000 đô la cho 2 pound (khoảng 1 kg) vì vậy với mức giá đó, một pound có thể có giá lên tới 1830 đô la.