Your Cart
Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất tinh sớm là một tình trạng phức tạp có thể được chia thành bốn loại. Bạn có thể làm bài kiểm tra xuất tinh sớm này để cho bạn biết liệu bạn có mắc phải một loại xuất tinh sớm nào hay không. Bài kiểm tra sẽ chỉ cho bạn lựa chọn điều trị phù hợp cho từng loại xuất tinh sớm của bạn.

Trung bình, bạn quan hệ trong bao nhiêu thời gian?

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn có đột ngột hoặc tự nhiên bị mất kiểm soát trong việc xuất tinh của mình không?

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn có hài lòng với thời gian xuất tinh của mình không?

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Kết quả kiểm tra xuất tinh sớm

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Không xuất tinh sớm

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Bạn không bị xuất tinh sớm

Vì bạn hài lòng về mức độ kiểm soát xuất tinh của mình, nên bạn không bị bất kỳ loại xuất tinh sớm nào. Xin chúc mừng! Bạn luôn có thể đọc trang này nếu vẫn muốn tìm hiểu một số mẹo để kéo dài thời gian quan hệ trên giường.

Xuất tinh sớm loại 1

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 1

Bạn có thể bị xuất tinh sớm loại 1. Nó có nghĩa là bạn bị mất kiểm soát xuất tinh mà không rõ lý do tại sao. Sự suy giảm này có thể diễn ra từ từ hoặc đột ngột.

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của bệnh này vẫn chưa được xác định đầy đủ hoàn toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa nghi ngờ rằng bệnh này là do nguyên nhân tâm lý hoặc tình trạng mối quan hệ. Tuy nhiên, một số bệnh lý nhất định, như viêm tuyến tiền liệt cũng có thể là nguyên nhân gây ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích bạn nên nói chuyện với bác sĩ về tình trạng mất kiểm soát xuất tinh gần đây của bạn để hiểu rõ lý do gây ra.

Cách khắc phục

Nếu nguyên nhân gây ra là do một tình trạng sức khỏe cụ thể nào đó, bác sĩ sẽ có thể tư vấn cho bạn về cách điều trị bệnh này. Nếu vấn đề xuất tinh sớm không liên quan đến sức khỏe của bạn, bạn nên xem xét liệu pháp tình dục là lựa chọn chính của mình. Các bài tập chống xuất tinh sớm và các sản phẩm kéo dài thời gian sẽ giúp ích cho bạn.

Xuất tinh sớm loại 1

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 1

Bạn có thể bị xuất tinh sớm loại 1. Nó có nghĩa là bạn bị mất kiểm soát xuất tinh mà không rõ lý do tại sao. Sự suy giảm này có thể diễn ra từ từ hoặc đột ngột.

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của bệnh này vẫn chưa được xác định đầy đủ hoàn toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa nghi ngờ rằng bệnh này là do nguyên nhân tâm lý hoặc tình trạng mối quan hệ. Tuy nhiên, một số bệnh lý nhất định, như viêm tuyến tiền liệt cũng có thể là nguyên nhân gây ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích bạn nên nói chuyện với bác sĩ về tình trạng mất kiểm soát xuất tinh gần đây của bạn để hiểu rõ lý do gây ra.

Cách khắc phục

Nếu nguyên nhân gây ra là do một tình trạng sức khỏe cụ thể nào đó, bác sĩ sẽ có thể tư vấn cho bạn về cách điều trị bệnh này. Nếu vấn đề xuất tinh sớm không liên quan đến sức khỏe của bạn, bạn nên xem xét liệu pháp tình dục là lựa chọn chính của mình. Các bài tập chống xuất tinh sớm và các sản phẩm kéo dài thời gian sẽ giúp ích cho bạn.

Xuất tinh sớm loại 1

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 1

Bạn có thể bị xuất tinh sớm loại 1. Nó có nghĩa là bạn bị mất kiểm soát xuất tinh mà không rõ lý do tại sao. Sự suy giảm này có thể diễn ra từ từ hoặc đột ngột.

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của bệnh này vẫn chưa được xác định đầy đủ hoàn toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa nghi ngờ rằng bệnh này là do nguyên nhân tâm lý hoặc tình trạng mối quan hệ. Tuy nhiên, một số bệnh lý nhất định, như viêm tuyến tiền liệt cũng có thể là nguyên nhân gây ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích bạn nên nói chuyện với bác sĩ về tình trạng mất kiểm soát xuất tinh gần đây của bạn để hiểu rõ lý do gây ra.

Cách khắc phục

Nếu nguyên nhân gây ra là do một tình trạng sức khỏe cụ thể nào đó, bác sĩ sẽ có thể tư vấn cho bạn về cách điều trị bệnh này. Nếu vấn đề xuất tinh sớm không liên quan đến sức khỏe của bạn, bạn nên xem xét liệu pháp tình dục là lựa chọn chính của mình. Các bài tập chống xuất tinh sớm và các sản phẩm kéo dài thời gian sẽ giúp ích cho bạn.

Xuất tinh sớm loại 1

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 1

Bạn có thể bị xuất tinh sớm loại 1. Nó có nghĩa là bạn bị mất kiểm soát xuất tinh mà không rõ lý do tại sao. Sự suy giảm này có thể diễn ra từ từ hoặc đột ngột.

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của bệnh này vẫn chưa được xác định đầy đủ hoàn toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa nghi ngờ rằng bệnh này là do nguyên nhân tâm lý hoặc tình trạng mối quan hệ. Tuy nhiên, một số bệnh lý nhất định, như viêm tuyến tiền liệt cũng có thể là nguyên nhân gây ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích bạn nên nói chuyện với bác sĩ về tình trạng mất kiểm soát xuất tinh gần đây của bạn để hiểu rõ lý do gây ra.

Cách khắc phục

Nếu nguyên nhân gây ra là do một tình trạng sức khỏe cụ thể nào đó, bác sĩ sẽ có thể tư vấn cho bạn về cách điều trị bệnh này. Nếu vấn đề xuất tinh sớm không liên quan đến sức khỏe của bạn, bạn nên xem xét liệu pháp tình dục là lựa chọn chính của mình. Các bài tập chống xuất tinh sớm và các sản phẩm kéo dài thời gian sẽ giúp ích cho bạn.

Xuất tinh sớm loại 2

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 2

Bạn có thể bị xuất tinh sớm suốt đời (XTS Loại 2). Có nghĩa là bạn luôn xuất tinh trong vòng 4 phút hoặc ít hơn hầu hết thời gian. Đây là dạng xuất tinh sớm nghiêm trọng nhất

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của sớm vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng bệnh này có nguyên nhân liên quan đến hệ thống thần kinh và nội tiết của bạn. Ví dụ, sự thiếu hụt serotonin thường được coi là một nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nguyên nhân tâm lý cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xuất tinh sớm của bạn.

Cách khắc phục

Hiện nay có rất nhiều loại thuốc chữa trị cho bệnh này nhưng chi phí thường rất cao . Trước khi bạn thử bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên tự điều trị như các bài tập trị xuất tinh sớm, các thư thế tinh dục hoặc các sản phẩm kéo dài thời gian.

Xuất tinh sớm loại 2

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 2

Bạn có thể bị xuất tinh sớm suốt đời (XTS Loại 2). Có nghĩa là bạn luôn xuất tinh trong vòng 4 phút hoặc ít hơn hầu hết thời gian. Đây là dạng xuất tinh sớm nghiêm trọng nhất

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của sớm vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng bệnh này có nguyên nhân liên quan đến hệ thống thần kinh và nội tiết của bạn. Ví dụ, sự thiếu hụt serotonin thường được coi là một nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nguyên nhân tâm lý cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xuất tinh sớm của bạn.

Cách khắc phục

Hiện nay có rất nhiều loại thuốc chữa trị cho bệnh này nhưng chi phí thường rất cao . Trước khi bạn thử bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên tự điều trị như các bài tập trị xuất tinh sớm, các thư thế tinh dục hoặc các sản phẩm kéo dài thời gian.

Xuất tinh sớm loại 2

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 2

Bạn có thể bị xuất tinh sớm suốt đời (XTS Loại 2). Có nghĩa là bạn luôn xuất tinh trong vòng 4 phút hoặc ít hơn hầu hết thời gian. Đây là dạng xuất tinh sớm nghiêm trọng nhất

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của sớm vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng bệnh này có nguyên nhân liên quan đến hệ thống thần kinh và nội tiết của bạn. Ví dụ, sự thiếu hụt serotonin thường được coi là một nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nguyên nhân tâm lý cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xuất tinh sớm của bạn.

Cách khắc phục

Hiện nay có rất nhiều loại thuốc chữa trị cho bệnh này nhưng chi phí thường rất cao . Trước khi bạn thử bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên tự điều trị như các bài tập trị xuất tinh sớm, các thư thế tinh dục hoặc các sản phẩm kéo dài thời gian.

Xuất tinh sớm loại 2

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 2

Bạn có thể bị xuất tinh sớm suốt đời (XTS Loại 2). Có nghĩa là bạn luôn xuất tinh trong vòng 4 phút hoặc ít hơn hầu hết thời gian. Đây là dạng xuất tinh sớm nghiêm trọng nhất

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của sớm vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng bệnh này có nguyên nhân liên quan đến hệ thống thần kinh và nội tiết của bạn. Ví dụ, sự thiếu hụt serotonin thường được coi là một nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nguyên nhân tâm lý cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xuất tinh sớm của bạn.

Cách khắc phục

Hiện nay có rất nhiều loại thuốc chữa trị cho bệnh này nhưng chi phí thường rất cao . Trước khi bạn thử bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên tự điều trị như các bài tập trị xuất tinh sớm, các thư thế tinh dục hoặc các sản phẩm kéo dài thời gian.

Xuất tinh sớm loại 2

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 2

Bạn có thể bị xuất tinh sớm suốt đời (XTS Loại 2). Có nghĩa là bạn luôn xuất tinh trong vòng 4 phút hoặc ít hơn hầu hết thời gian. Đây là dạng xuất tinh sớm nghiêm trọng nhất

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác của sớm vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng bệnh này có nguyên nhân liên quan đến hệ thống thần kinh và nội tiết của bạn. Ví dụ, sự thiếu hụt serotonin thường được coi là một nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nguyên nhân tâm lý cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xuất tinh sớm của bạn.

Cách khắc phục

Hiện nay có rất nhiều loại thuốc chữa trị cho bệnh này nhưng chi phí thường rất cao . Trước khi bạn thử bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên tự điều trị như các bài tập trị xuất tinh sớm, các thư thế tinh dục hoặc các sản phẩm kéo dài thời gian.

Xuất tinh sớm loại 3

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 3

Bạn có thể bị xuất tinh sớm không thường xuyên (XTS Loại 3). Có nghĩa là đôi khi bạn ra rất nhanh chóng, nhưng vào những lần khác thì lại bình thường.

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác bệnh này vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng thời gian xuất tinh thay đổi phần lớn là do tâm lý hoặc mối quan hệ hơn. Một trong những lý do chính là bạn thiếu kiểm soát sự kích thích. Nam giới bị XTS Loại 3 gặp khó khăn trong việc quản lý mức độ kích thích của họ trong một số tình huống.

Cách khắc phục

Vì sự thay đổi trong thời gian xuất tinh là hoàn toàn bình thường, điều trị bằng thuốc không nên là một lựa chọn cho bạn. Để học cách kiểm soát hưng phấn tốt hơn, các bài tập trị xuất tinh sớm và phương pháp quan hệ là những lựa chọn chính của bạn. Sản phẩm trì hoãn cũng có thể là một lựa chọn nếu bạn muốn có thêm lợi thế.

Xuất tinh sớm loại 3

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 3

Bạn có thể bị xuất tinh sớm không thường xuyên (XTS Loại 3). Có nghĩa là đôi khi bạn ra rất nhanh chóng, nhưng vào những lần khác thì lại bình thường.

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác bệnh này vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng thời gian xuất tinh thay đổi phần lớn là do tâm lý hoặc mối quan hệ hơn. Một trong những lý do chính là bạn thiếu kiểm soát sự kích thích. Nam giới bị XTS Loại 3 gặp khó khăn trong việc quản lý mức độ kích thích của họ trong một số tình huống.

Cách khắc phục

Vì sự thay đổi trong thời gian xuất tinh là hoàn toàn bình thường, điều trị bằng thuốc không nên là một lựa chọn cho bạn. Để học cách kiểm soát hưng phấn tốt hơn, các bài tập trị xuất tinh sớm và phương pháp quan hệ là những lựa chọn chính của bạn. Sản phẩm trì hoãn cũng có thể là một lựa chọn nếu bạn muốn có thêm lợi thế.

Xuất tinh sớm loại 3

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 3

Bạn có thể bị xuất tinh sớm không thường xuyên (XTS Loại 3). Có nghĩa là đôi khi bạn ra rất nhanh chóng, nhưng vào những lần khác thì lại bình thường.

Nguyên nhân gây ra

Nguyên nhân chính xác bệnh này vẫn chưa được hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng thời gian xuất tinh thay đổi phần lớn là do tâm lý hoặc mối quan hệ hơn. Một trong những lý do chính là bạn thiếu kiểm soát sự kích thích. Nam giới bị XTS Loại 3 gặp khó khăn trong việc quản lý mức độ kích thích của họ trong một số tình huống.

Cách khắc phục

Vì sự thay đổi trong thời gian xuất tinh là hoàn toàn bình thường, điều trị bằng thuốc không nên là một lựa chọn cho bạn. Để học cách kiểm soát hưng phấn tốt hơn, các bài tập trị xuất tinh sớm và phương pháp quan hệ là những lựa chọn chính của bạn. Sản phẩm trì hoãn cũng có thể là một lựa chọn nếu bạn muốn có thêm lợi thế.

Xuất tinh sớm loại 4

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 4

Bạn có thể bị xuất tinh sớm do yếu tố chủ quan (XTS Loại 4). Có nghĩa là thời gian xuất tinh của bạn nằm trong giới hạn bình thường, nhưng bạn vẫn chưa hài lòng với khả năng của mình.

Nguyên nhân gây ra

Nam giới bị XTS Loại 4 không có phải do cơ địa hay tâm lý. Thực tế, bạn không phải là người xuất tinh sớm. Bạn chỉ không hài lòng với khả năng kiểm soát xuất tinh của mình. Rất bình thường nếu bạn muốn học thêm cách kéo dài thời gian trên giường. Tuy nhiên, vì bạn có thời gian xuất tinh bình thường nên bạn không nên tự tạo áp lực cho mình về vấn đề này.

Cách khắc phục

Nếu bạn bị XTS Loại 4 thì thời gian xuất tinh của bạn chắc chắn là trong khoảng từ 10 phút trở lên. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh của mình hơn nữa, các bài tập trị xuất tinh sớm hoặc phương pháp tình dục là những lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Xuất tinh sớm loại 4

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 4

Bạn có thể bị xuất tinh sớm do yếu tố chủ quan (XTS Loại 4). Có nghĩa là thời gian xuất tinh của bạn nằm trong giới hạn bình thường, nhưng bạn vẫn chưa hài lòng với khả năng của mình.

Nguyên nhân gây ra

Nam giới bị XTS Loại 4 không có phải do cơ địa hay tâm lý. Thực tế, bạn không phải là người xuất tinh sớm. Bạn chỉ không hài lòng với khả năng kiểm soát xuất tinh của mình. Rất bình thường nếu bạn muốn học thêm cách kéo dài thời gian trên giường. Tuy nhiên, vì bạn có thời gian xuất tinh bình thường nên bạn không nên tự tạo áp lực cho mình về vấn đề này.

Cách khắc phục

Nếu bạn bị XTS Loại 4 thì thời gian xuất tinh của bạn chắc chắn là trong khoảng trên 10 phút. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh của mình hơn nữa, các bài tập trị xuất tinh sớm hoặc phương pháp tình dục là những lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Xuất tinh sớm loại 4

Cách Kiểm Tra Xuất Tinh Sớm

Xuất Tinh Sớm Loại 4

Bạn có thể bị xuất tinh sớm do yếu tố chủ quan (XTS Loại 4). Có nghĩa là thời gian xuất tinh của bạn nằm trong giới hạn bình thường, nhưng bạn vẫn chưa hài lòng với khả năng của mình.

Nguyên nhân gây ra

Nam giới bị XTS Loại 4 không có phải do cơ địa hay tâm lý. Thực tế, bạn không phải là người xuất tinh sớm. Bạn chỉ không hài lòng với khả năng kiểm soát xuất tinh của mình. Rất bình thường nếu bạn muốn học thêm cách kéo dài thời gian trên giường. Tuy nhiên, vì bạn có thời gian xuất tinh bình thường nên bạn không nên tự tạo áp lực cho mình về vấn đề này.

Cách khắc phục

Nếu bạn bị XTS Loại 4 thì thời gian xuất tinh của bạn chắc chắn là trong khoảng trên 10 phút. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh của mình hơn nữa, các bài tập trị xuất tinh sớm hoặc phương pháp tình dục là những lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Cart
Miễn Phí Ship Khi Đặt Đơn Hàng Từ 225K Hoặc 5 Viên
Đặt thêm 225k  để được freeship.

Đặt Hàng Qua Messenger Facebook